JTG: Wywiad dla MyWrestling

JTG to była gwiazda WWE, który w ringach RAW i SmackDown zmagał się z takimi zawodnikami jak Kofi Kingston, Ryback, Chavo Guerrero, Big Show, czy CM Punk. W największej federacji wrestlingu na świecie był kojarzony razem ze swoim przyjacielem Shadem Gaspardem jako tag team Cryme Tyme.

Poniżej wywiad w polskiej i angielskiej wersji językowej:
The following interview in Polish and English language versions:

1. Cześć, JTG! Jak się masz? 🙂

– Świetnie! Nie mogę narzekać.

2. Opowiedz nam, w jaki sposób zainteresowałeś się wrestlingiem?

– Zostałem pro wrestlerem, ponieważ moja matka i ojciec byli wielkimi fanami. W latach 80. co miesiąc szli do MSG i byli oni obecni przy wielu monumentalnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Nowym Jorku.

3. Kiedy podjąłeś decyzję, że sam staniesz się wrestlerem i gdzie rozpocząłeś treningi?

– Podjąłem ostateczną decyzję, że zostanę pro wrestlerem w moim ostatnim roku w liceum. Zacząłem treningi i zapoznałem się z tym w Karolinie, ale gruntownie przeszkolili mnie w OVW w Louisville, w stanie Kentucky.

4. W jaki sposób trafiłeś do największej federacji wrestlingu na świecie – WWE?

– Dostałem się do WWE, ponieważ miałem szczęście i byłem przygotowany. Vince, wielki człowiek, zobaczył video ze mną i Shadem jak trenujemy i po jego obejrzeniu, postanowił nas zatrudnić.

5. Zadebiutowałeś na Monday Night RAW razem z Shadem Gaspardem jako “Cryme Tyme”. Jak współpracowało ci się z Shadem i co możesz o nim powiedzieć?

– Shad to mój brat, dogadujemy się świetnie, zwłaszcza po wydaniu książki. Lol.

6. Cryme Tyme stało się jednym z najbardziej popularnych tag teamów w WWE, jednak nigdy nie udało wam się zdobyć pasów mistrzowskich. Jak myślisz, co było tego przyczyną?

– Istnieje wiele powodów. To heat, zły czas i brak konieczności zdobycia tych tytułów, ponieważ i tak byliśmy już popularni.

7. W ringu walczyłeś już z wieloma cenionymi zawodnikami. Kto był Twoim najgroźniejszym przeciwnikiem w dotychczasowej karierze?

– Moim najniebezpieczniejszym przeciwnikiem w mojej karierze będzie musiał być Big Show. Jego chopy mogą ugiąć twoją klatkę piersiową.

8. Co oznacza Twój ring name – “JTG”?

– Znaczy on ‘po prostu zbyt dobry’ (z ang. just too good) ale kiedy dostałem się do WWE zmieniłem to na ‘po prostu ten gangster’ (z ang. just that gangsta) a to dlatego, żebym nie zgarnął heat’u.

9. W 2014 roku Twoja przygoda z WWE dobiegła końca. Czy obecnie wciąż zajmujesz się pro wrestlingiem?

– Wciąż walczę i łączę się z Indy’s.

10. Myślałeś kiedyś o debiucie w TNA? I czy jeśli nadarzyłaby się okazja występowania tam, zgodziłbyś się?

– Nie sądzę, że pójdę do TNA. Moim celem w życiu było zostanie WWE Superstar, nie wrestlerem.

11. Kto jest Twoim wymarzonym przeciwnikiem?

– Moim wymarzonym przeciwnikiem będzie musiał być John Cena.

12. Co możesz powiedzieć o Polsce? W 2012 roku wystąpiłeś na gali RAW WrestleMania Revenge Tour w Gdańsku. Jak ci się podobało?

– Polska to wspaniałe doświadczenie. Chciałbym tam wrócić i walczyć niezależnie.

13. Obecnie w Polsce funkcjonuje m.in. organizacja Maniac Zone Wrestling (MZW). Chciałbyś znów pojawić się w wrestlingowym ringu na gali w Polsce?

– Hell yeah, potrafisz zrobić, żeby tak się stało? 😀

14. Wiemy, że jesteś autorem książki “DAMN! Why Did I Write This Book?”. O czym jest ta książka?

– Książka jest o heat’cie. Heat to takie pojęcie oznaczające konflikt na backstage’u lub sytuacje kiedy masz jakby czarną chmurę nad głową. Cryme Tyme zbierał sporo heat’u. W książce znajduje się sporo ciekawych i śmiesznych historii na ten temat.

15. JTG, powodzenia w dalszej karierze! Dzięki za wywiad! Kilka słów na koniec specjalnie dla czytelników MyWrestling? 😉

– Dziękuję wam, że poświęciliście czas dla mnie. Chciałbym także podziękować fanom, którzy kupili moją książkę, a jeśli jej nie czytali, mogą ją dostać na Amazon, książka jest także dostępna na iTunes. Bądź przygotowany na płakanie ze śmiechu.

ENGLISH VERSION:

1. Yo, JTG! How are you? 🙂

– Doing great!, can’t complain.

2. Tell us how you become interested of pro wrestling?

– I became a professional wrestler because my mother and father were big fans. They went to MSG every month during the 80s and was there for a lot of monumental events that took place in New York.

3. When made the decision that you will become a pro wrestler and where you started training?

– I made a definitive decision to become a pro wrestler in my senior year in high school. I started training and getting my feet wet in Carolinas but I was thoroughly trained in OVW in Louisville Kentucky.

4. How you got the biggest pro wrestling federation in the world – WWE?

– I got to the WWE because of luck and being prepared. Vince big man saw a video of me and Shad doing a training montage and decided to hire us off of a the video.

5. You debut on Monday Night Raw with Shad Gaspard as “Cryme Tyme”. How do you cooperate with Shad and what can you say about him?

– Shad is my brother , we get along great especially after releasing by book lol

6. Cryme Tyme has become one of the most popular tag team in WWE, but never did you manage to win championship belts. What do you think was the reason?

– There are many reasons for that. There is heat, bad timing and not needing the titles to get over because we were already popular.

7. In the ring you was fighting with many valued players. Who was your most dangerous opponent in your career?

– My dangerous opponent in my career will have to be Big Show. His chops can cave your chest in.

8. What means is your ring name – “JTG”?

– It meant just too good, then when I got to WWE I switched it to just that gangsta so I wouldn’t get any heart.

9. In 2014 years your adventure with the WWE came to an end. You are now still take perform in professional pro wrestling ring?

– I still wrestle and do signings on the Indy’s.

10. Did you ever think about his debut in TNA? And do if the opportunity arose occurrence there, would you agree?

– I don’t think I would go to TNA. My goal in life was to be a WWE superstar not a wrestler.

11. Who is your dream opponent?

– My dream opponent will have to be John Cena.

12. What can you say about Poland? In 2012 you performed at the RAW WrestleMania Revenge Tour in Gdansk. How did you like it?

– Poland was a great experience. I wish I can comeback to wrestle independently.

13. Currently, Poland has, among others, organization of Maniac Zone Wrestling (MZW). Would you like to once again appear in the wrestling ring at a event in Poland?

– Hell yeah, can you make it happen ? Lol

14. We know that you are the author of the book “DAMN! Why Did I Write This Book?”. What is the book about?

– Book is about Heat, heat is backstage term for having conflict or a black cloud over your head from conflict. Cryme Tyme had a lot heat and they are a bunch of funny stories and lessons a write about.

15. JTG, I wish you success in future career! Thanks for the interview! A few words at the end especially for MyWrestling readers? 😉

– Thank you guys for having me. I also want to thank the fans who purchased my book and if you haven’t read my book you can get it on Amazon and the audio book is also available on iTunes. Be prepared To laugh till you cry.