Da Mack: Wywiad dla MyWrestling

Da Mack to niemiecki wrestler występujący głównie dla Westside Xtreme Wrestling w którym posiada aktualnie mistrzostwo Shotgun. W roku 2016 brał także udział w pierwszej edycji WWE Cruiserweight Classic, gdzie w pierwszej rundzie walczył z TJ Perkinsem. W poniższym wywiadzie Da Mack wypowiada się m.in. o jego wrażeniach z turnieju CWC, polskich wrestlerach oraz najbliższych planach.

Poniżej wywiad w polskiej i angielskiej wersji językowej:
The following interview in Polish and English language versions:

1. Witaj mistrzu! Jak się masz? 🙂

– Cześć Patryk, thx czuję się dobrze, mam nadzieję, że ty także.

2. Dla tych, którzy mogą cię nie znać, mógłbyś przybliżyć naszym czytelnikom postać Da Macka?

– Jestem Da Mack, Niemiecki Mieszczuch, Hamburski Wybraniec, Magiczny Mack i reainkarnacja MJ (MJ=Michael Jackson) w wrestlingu. Mieszam tradycyjny techniczny wrestling z nowoczesnym stylem, aby stworzyć unikalny styl tak jak MJ robił z muzyką i stał się królem.

3. Kiedy i w jaki sposób zainteresowałeś się wrestlingiem?

– W roku 1993, kiedy obejrzałem moje pierwsze WWF PPV w telewizji.

4. A, kiedy miejsce miał twój debiut na profesjonalnym ringu?

– Marzec/2008 podczas NFC Dojo w Hamburgu.

5. W jakich federacjach występowałeś przed dołączeniem do Westside Xtreme Wrestling?

– Oh jest wiele europejskich organizacji dla których pracowałem. Ale żeby wymienić tylko te największe to chciałbym wspomnieć o EWP (European Pro Wrestling), GSW (German Stampede Wrestling), DPW (Dansk Pro Wrestling) …

6. A skoro była mowa o wXw to w jaki sposób trafiłeś do tej federacji?

– Stało się tak ponieważ ja i mój tag team partner Axel Dieter Jr. chcieliśmy być częścią wizji i nowej ery w europejskim wrestlingu. Wizja ta sprowadziła wrestling do topowych mainstreamowych mediów w Niemczech.

7. Jaką walkę z wXw wspominasz najlepiej?

– Huh, jest wiele walk które wspomninam, zarówno tych dobrych jak i tych złych 😉 Jednak jedną z moich głównych walk jest pierwszy title run z Hot & Spicy przeciwko The Autsiders w rodzinnym Hamburgu! Wspaniała publiczność, moment który zdarza się raz w życiu.

8. W maju 2016 roku stoczyłeś pierwszy pojedynek w ringu Next Step Wrestling. Jak wspominasz swój występ w NSW i czy jest szansa, że kiedyś jeszcze wystąpisz w tej organizacji?

– To był naprawdę fajny i wyjątkowy letni event! Fani byli niesamowici i bardzo głośni, to naprawdę piękne miejsce na toczenie walk wrestlingowych. Kocham Drezno i oczywiście jeśli jest jakaś profesjonalna organizacja z ogromem pasjonatów jak NSW, jestem naprawdę szczęśliwy walczyć tam i być częścią czegoś dobrego! Czas pokaże kiedy Niemiecki Mieszczuch powróci do NSW 😉

9. Nie wiem czy wiesz, ale NSW współpracuje z polską organizacją – Maniac Zone Wrestling (MZW). Na gali w maju obecni byli polscy wrestlerzy – Shadow i Justin Joy. Co możesz o nich powiedzieć i czy chciałbyś wystąpić kiedyś w ringu MZW?

– Nie mogę wiele powiedzieć o nich, nie widziałem wystarczająco dużo ich występów. Jednak jestem pewien, że są dobrymi gościami z sercem do wrestlingu. Co do Shadowa, to widzę dużo talentu w nim, ale do lepszej wypowiedzi i stwierdzenia na co go stać powinienem więcej razy go widzieć lub znaleźć jakąś jego walkę 😉

10. W tym roku oprócz twoich występów w wXw, NSW i EWP wydarzyła się rzecz wręcz niesamowita – dostałeś się do WWE Cruiserweight Classic. Mógłbyś zdradzić nam szczegóły jak znalazłeś się w tym turnieju? 🙂

– Oh yeah, marzenia się spełniają. To było po prostu niesamowite doświadczenie i milowy krok w mojej karierze. Mówiąc krótko, WWE skontaktowało się ze mną w zeszłym roku. Po kilku rozmowach i mailach zaprosili mnie do Performance Center na Florydzie i uczestnictwa w turnieju CWC.

11. Cruiserweight Classic dał ci szansę pokazania się szerszej publiczności, twoja walka z TJ Perkinsem była emitowana na WWE Network. Jak możesz to wszystko opisać i czy twój pobyt w WWE możesz zaliczyć do udanych?

– Tak, wiesz dla mnie nie było nic do stracenia. Miałem niesamowitego przeciwnika, który po prostu zrobił to! Zrobił to prosto, ja zrobiłem to magicznie 😉 Niestety nie mogłem iść dalej w turnieju, ale pokazałem całemu WWE Universe magię Niemieckiego Mieszczucha i myślę, że reprezentowałem Niemcy w dobrym stylu!

12. Jak będzie wyglądała przyszłość Da Macka? Pewnie po twoim występie w CWC wiele bookerów się już z Tobą kontaktowało. Mógłbyś nam powiedzieć od jakich federacji dostałeś już propozycje występu? 😉

– Szykuje się wiele nowych i ekscytujących doświadczeń oraz podróży. To dopiero początek. #itsgotime

13. A, czy jest szansa na to, że jeszcze zobaczymy cię w WWE? Jak wiemy wkrótce na RAW wraca dywizja cruiserweight…

– Wszystko może się zdarzyć w dzisiejszych czasach w WWE. Czas pokaże 😉

14. Naszych czytelników ciekawi pewnie czym interesuje się Da Mack poza wrestlingiem? Masz jakieś inne hobby?

– Kocham muzykę i kocham odkrywać świat!

15. Co chciałbyś przekazać czytelnikom MyWrestling?

– Dziękuję za zainteresowanie i wsparcie! Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce, a jeśli chcecie zobaczyć mnie w akcji na żywo wejdźcie na stronę wXw i sprawdźcie daty eventów 😉

16. Dzięki za wywiad! Powodzenia w dalszej karierze!

– Dziękuję! IT’S GO TIME 😉

ENGLISH VERSION:

1. Hi champ! How are you? 🙂

– Hi Patryk, thx im fine, hope you doing great too.

2. For those who don’t know you… Could you introduce our readers to the character Da Mack?

– I’m Da Mack, the Urban German, Hamburgs Finest, Magic Mack and the MJ Reincarnation (MJ=Michael Jackson) in Wrestling. I mix up traditional technical Wrestlng with modern style to create a unique Wrestlingstsyle like MJ did with the music and become the King.

3. When and how you get interested of pro wrestling?

– 1993 when i watched my first WWF PPV on tv.

4. And, when your debuted in the professional ring?

– March/2008 at the NFC Dojo in Hamburg.

5. In which promotions before joining Westside Xtreme Wrestling you appeared?

– Oh there are lots of European Promotions i’ve worked for. But to name some of the bigger ones i would list: EWP (European Pro Wrestling), GSW (German Stampede Wrestling), DPW (Dansk Pro Wrestling) …

6. We talked about wXw so, how did you come to this federation?

– Because me and my Tag Team Partner Axel Dieter Jr. wanted to be a part of a vision and new era in European Wrestling. The Vision is to bring Wrestling to the Top Mainstream Media Level in Germany.

7. What the match in wXw you remember best?

– Huh, there are so many matches i remembering in good or bad wise 😉
But one of my main Matches is the first Title rain with Hot & Spicy vs the Autsiders in our Hometown Hamburg City! Awesome Audience, Once in a lifetime Moment!

8. In May 2016 you first match in the Next Step Wrestling ring. How do you remember your performance in NSW and whether is there a chance that sometime you performance in this promotion again?

– That was really cool and a special outside summer event!
The Fans are awesome and so loud, its a really lovely place to wrestle. I love Dresden and of course if there is a professional Promotion with so much passionated people in, like NSW is, im really happy to wrestle there and be a part of a good thing!
Time will tell when The UrbanGerman comes back to NSW 😉

9. I do not know if you know, but NSW cooperates with the Polish promotion – Maniac Zone Wrestling (MZW). At the event in May were present Polish wrestlers – Shadow and Justin Joy. What can you say about them, and you would like to perform sometime in the MZW ring?

– I cant really say much about them, i havent seen that much. But Im sure that they are good guys with a heart for wrestling. [As for Shadow] That i can see alot of talent in him, but to make a better statement about him and what he can do i should see much more of him or maybe i find it out in a match 😉

10. This year, in addition to your performances in wXw, NSW and EWP thing happened quite amazing – you get to the WWE Cruiserweight Classic. Could you tell us the details of how you found yourself in this tournament? 🙂

– Oh yeah,
Dreams came true. That was just an amazing experience and a milestone in my carrer, To be short, WWE just contacted me last year. And after some calls and mails they invited me to the Performance Center in Florida and to wrestle in the CWC Tournament.

11. Cruiserweight Classic gave you a chance to show to a wider audience, your match with TJ Perkins was broadcast on WWE Network. How can you describe it all and whether your stay in the WWE you think are successful?

– Yes, for me there was nothing to loose you know.
I had a amazing opponent who simply got it! He made it look easy, i made it look magic 😉 Saddly I couldnt step one step forward in the tournament, but I showed the whole WWE Universe the Magic of the Urban German and respresented Germany in a good way I think!

12. How will the future of Da Mack? Probably after your performance in the CWC many bookers already contacted you. Could you tell us from which the promotions has already got you performance proposals? 😉

– Lots of new and exciting experiences and travels.
That was just the beginning #itsgotime

13. And, is there a chance that we will see you in the WWE again? Soon return to RAW cruiserweight division…

– Everthing could happen these days in the WWE Universe. Time will tell 😉

14. Our readers probably curious about what interested Da Mack outside of wrestling? Do you have any other hobbies?

– I love Music and love it to discover the world!

15. What would you like to tell the MyWrestling readers?

– Thank you for your interest and your support! Hope to see you soon and if you want to see me in live action get a click on the wxw website and fix your tourdate 😉

16. Thank you for interview! Good luck in the future career!

– Good luck in the future career!
Thank you!
ITS GO TIME

 

Wywiad przeprowadził Patryk Dereszyński