Tom La Ruffa: Wywiad dla MyWrestling

Tom La Ruffa znany również jako Sylvester Lefort oraz Basile Baraka to francuski wrestler, który obecnie zmaga się na scenie niezależnej w wielu częściach świata. W przeszłości gwiazda WWE NXT oraz zawodnik TNA – federacji znanej teraz jako Impact Wrestling. 11 sierpnia 2018 roku zadebiutuje w Polsce, by zmierzyć się o pas mistrzowski KPW w walce przeciwko Ronowi Corvusowi.

Poniżej wywiad w polskiej i angielskiej wersji językowej:
The following interview in Polish and English language versions:

 

1. Witaj, Tom! Dzięki, że zgodziłeś się na rozmowę. Jak samopoczucie? 😉

– Bardzo dobre, dziękuję.

2. Musimy zacząć od totalnych początków, więc powiedz kiedy oraz w jaki sposób po raz pierwszy zetknąłeś się z wrestlingiem? Usłyszałeś od znajomych, zobaczyłeś w telewizji?

– Zobaczyłem w telewizji, w 1998 roku. Było to WCW Monday Nitro.

3. A, kiedy sam rozpocząłeś treningi w pro wrestlingu? Gdzie zaczynałeś i kto był twoim pierwszym trenerem?

– Trenowałem z Lancem Stormem w Calgary w Kanadzie, w 2006 roku.

4. Twój debiut nastąpił w roku… dla federacji… ?

– Pierwszą walkę stoczyłem w listopadzie 2006 roku dla PZW w Kanadzie.

5. Co twoim zdaniem jest najtrudniejsze w rozpoczęciu kariery wrestlera?

– Będąc w dobrej formie fizycznej, młodzi wrestlerzy nie traktują pracy na siłowni zbyt poważnie.

6. Wiemy, że pochodzisz z Francji. Opowiedz nam zatem jak wygląda wrestling w tym kraju? Cieszy się dużą popularnością?

– Może cieszyć się dużą popularnością, ale jest to zależne od danej organizacji, wrestlerów i rozgłosu.

7. We Francji urodzony został także Andre The Giant, jedna z największych gwiazd w historii światowego wrestlingu. Czy był on dla Ciebie motywacją?

– Oczywiście!

8. W 2011 roku miałeś okazję wystąpić na WWE SmackDown w walce Handicapowej przeciwko Big Showowi. Jak do tego doszło? W jaki sposób federacja z USA skontaktowała się z tobą?

– Drew McDonald skontaktował się ze mną, był on odpowiedzialny za europejskie tryouty.

9. Niewiele później, podpisałeś z WWE oficjalny kontrakt. Jak wspominasz swoją karierę w NXT?

– Bardzo dobre doświadczenie. Wiele się tam nauczyłem.

10. A, jaką osobę z WWE wspominasz najmilej?

– Marcus Louis/Mikael Vierge, mój tag teamowy partner.

11. Twoja ulubiona walka lub segment z twoim udziałem z czasów NXT to…?

– Hair vs Hair Match z Enzo Amore podczas NXT TakeOver: Fatal Four Way.

12. Jaka atmosfera panuje w szatni NXT?

– Zazwyczaj bardzo dobra, byliśmy drużyną.

13. Obecnie w NXT przebywa Polak, Babatunde Aiyegbusi. Na chwilę obecną ma odbytych 40 walk na live eventach i 1 występ w Greatest Royal Rumble, gdzie skonfrontował się twarzą w twarz z Braunem Strowmanem. Ma ponad 2 metry wzrostu i około 160 kg wagi. Wróżysz mu świetlaną przyszłość w WWE, czy raczej po tylu występach powinien już odbyć debiut w Full Sail?

– Nigdy go nie spotkałem, więc nie mogę szczerze wyrazić swojej opinii. Aczkolwiek na pewno jest dużym gościem!

14. Jak zareagowałeś na wiadomość, że federacja nie zdecydowała się podpisać z tobą nowego kontraktu? Co wtedy myślałeś?

– Wszystko było w porządku. Nie mieli dla mnie żadnych planów, więc mogłem pójść pracować gdzieś indziej.

15. Jak duży wpływ na twoją karierę miały występy w WWE? [pytanie od czytelnika]

– Mój czas w WWE pozwolił mi nauczyć się pracy przy walkach telewizyjnych, ale także jak swobodnie czuć się przy mikrofonie.

16. Po karierze w NXT, dołączyłeś do TNA, gdzie przyjąłeś ring name Basile Baraka. Twój poprzedni pseudonim to Sylvester Lefort, a obecny Tom La Ruffa. Opowiesz nam historie powstawania tych nazw?

– Wybrałem Sylvestra Leforta, wcześniej podałem im listę nazwisk. Jeśli chodzi o Basile Barakę, nie miałem nad tym kontroli. Tom La Ruffa to moje prawdziwe imię i nazwisko.

17. Gdybyś mógł porównać sytuację za kulisami NXT i TNA, co byś powiedział?

– W TNA mieliśmy więcej swobody nad naszą postacią i stylem walki.

18. Jak pracowało Ci się z Al Snowem? [pytanie od czytelnika]

– Niesamowite doświadczenie, jest OGROMNYM ekspertem w naszej branży.

19. Po karierach w NXT i TNA, powróciłeś na scenę niezależną. Co jest obecnie twoim celem? Czy chciałbyś kiedyś wrócić do WWE?

– Mój cel zawsze był taki sam: być najlepszym jak tylko mogę. Nie jestem przeciwny powrotowi do WWE, ale nie pracuję w kierunku by to uczynić.

20. Najlepsza przygoda związana z występami na scenie niezależnych to…? [pytanie od czytelnika]

– Możliwość tworzenia własnych postaci i walk jak tylko chcesz!

21. Dlaczego zdecydowałeś się na przyjazd do Polski i występ w Kombat Pro Wrestling? [pytanie od czytelnika]

– Spotkałem Rona Corvusa we Francji podczas LNC, gdzie jest mistrzem. Oboje okazaliśmy sobie szacunek i opowiedział mi o tej organizacji, więc skontaktowałem się z nimi i zatwierdziliśmy walkę. To będzie ŚWIETNE. Ron jest bardzo solidny i intensywny w ringu, zupełnie tak jak ja!

22. Jak obecnie reaguje na ciebie publiczność? 😉

– Haha, to zależy od dnia i mojego nastroju!

23. Czy zostaniesz w Kombat Pro Wrestling na dłużej? [pytanie od czytelnika]

– Mam nadzieję, że tak! Dam z siebie wszystko i liczę, że oficjele oraz fani to zauważą i będą chcieli więcej Toma La Ruffy.

24. Co możesz powiedzieć o federacji New European Championship Wrestling w której występujesz?

– Zawsze świetnie się tam bawiliśmy. Alex Wright to prawdziwa europejska legenda, podobnie jak jego tata. Wytrenował kilka wspaniałych talentów!

25. Interesujesz się czymś poza wrestlingiem? Co lubisz robić w wolnym czasie?

– Praca, sztuka, aktorstwo…

26. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć polskim fanom i czytelnikom MyWrestling?

– Tak, dziękuję za wsparcie. To wy sprawiacie, że wrestling jest tym czym jest, więc utrzymajcie go przy życiu i pokazujcie się na galach!

27. Dzięki za wywiad! Do zobaczenia w Gdyni! 🙂

– Widzimy się tam!

ENGLISH VERSION:

1. Hello, Tom! Thanks for agreeing to this interview. How are you? 😉

– Very good thank you.

2. We must start from the very beginning, so when and how you saw pro wrestling for the first time? You hearded from your friends or saw on TV?

– Saw it on TV in 1998, WCW Monday Nitro.

3. When and where you did start training of pro wrestling? Who was your first trainer?

– I trained with Lance Storm, in Calgary, Canada, in 2006.

4. You was debuted in… year for promotion…?

– First match in November 2006 in PZW in Canada.

5. What in your opinion is the most difficult to start a pro wrestler career?

– Being in good physical shape, young wrestlers don’t take working out in the gym very seriously.

6. We know that you come from France. So tell us what pro wrestling looks in this country? Is it very popular?

– It can be very popular but it depends on the promotion, the wrestlers and the publicity.

7. Andre The Giant, one of the greatest star in the history of world pro wrestling was born in France. He was a motivation for you?

– Of course!

8. In 2011 you had the opportunity to appear on WWE SmackDown in the handicap match against Big Show. How did this happen? How did the federation from USA contacted with you?

– Drew McDonald contacted me, he was in charge of the european try outs.

9. Not much later, you signed an official contract with WWE. How do you remember your career in NXT?

– Very good experience. Learned a lot there.

10. What person from WWE do you remember the best?

– Marcus Louis/Mikael Vierge, my tag partner.

11. Your favorite match or segment with your participation from the NXT times is…?

– Hair vs hair match, vs Enzo Amore, NXT TakeOver Fatal Four Way.

12. What is the atmosphere in the NXT locker room?

– Usually very good, we were a team.

13. Currently in NXT is Babatunde Aiyegbusi, a Polish man. At the moment, he has 40 matches at live events and 1 performance at the Greatest Royal Rumble, where he confronted Braun Strowman face to face. He has over 2 meters of height and about 160 kg of weight. You think that he will a great star, or should already he make his Full Sail debut after so many performances?

– I’ve never met him so I can’t really give an honest opinion. But he sure is a big guy!

14. How did you react to the news that WWE did not decide to sign a new contract with you? What were you thinking?

– I was okay with it, they didn’t have any plans for me so I could go work somewhere else.

15. How big of an impact your WWE performances had on your career? [question from the reader]

– My time in WWE allowed me to learn how to work TV style matches as well as how to speak comfortably on the microphone.

16. After your career at NXT, you joined to TNA, where you adopted Basile Baraka’s ring name. Your previous pseudonym is Sylvester Lefort and the current Tom La Ruffa. Can you tell us the stories of these names?

– I picked Sylvester Lefort, I gave them a list of name for it. Basile Baraka I had no control or input over it. Tom La Ruffa is my real name.

17. If you could compare the situation behind the scenes of NXT and TNA, what would you say?

– We has a lot more freedom in TNA with our character and our wrestling style.

18. How do you recall working with Al Snow? [question from the reader]

– Awesome experience, he is a TREMENDOUS expert in our industry.

19. After your careers in NXT and TNA, you returned to the independent scene. What is your goals now? Would you like to return to WWE someday?

– My goal has always been the same: be the best I can be. I am not against being back in WWE but I am not working towards this specific goal.

20. The best adventure associated with performances on the independent scene is…? [question from the reader]

– Being able to do the characters and the matches you want!

21. Why you did decide to come to Poland and perform in Kombat Pro Wrestling? [question from the reader]

– I met Ron Corvus in France in LNC where he is the Champ. We both showed respect for each other and he told me about this promotion, so I contacted them and they signed the match. It will be a GREAT one. Ron is very solid and intense in the ring, just like me!

22. How is the audience at shows reacting to you now? 😉

– Haha it depends on the day and my mood!

23. Will you stay in Kombat Pro Wrestling for longer / more matches? [question from the reader]

– I sure hope so! I will give my best and I hope the officials and the fans see that and ask for more Tom La Ruffa.

24. What can you say about the New European Championship Wrestling?

– Always had a great time there. Alex Wright is a true european legend, like his dad, and he trained some great talents!

25. Are you interested in something outside of pro wrestling? What do you like doing in your free time?

– Working out, art, acting…

26. Is there anything you would like to say to Polish fans and readers of MyWrestling?

– Yes, thank you for the support, you guys make wrestling what it is, so keep it alive and show up to shows!

27. Thanks for the interview! See you in Gdynia! 🙂

– See you there man!

https://www.facebook.com/tomlaruffa/