Fynn Freyhart: Wywiad dla MyWrestling

Fynn Freyhart to dopiero zaczynający poważną karierę niemiecki wrestler, obecnie występując m.in. w wXw Wrestling Academy. 12 sierpnia 2017 roku zawita po raz pierwszy do Polski na galę KPW Godzina Zero. Chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tym zawodniku? Odsyłamy do poniższego wywiadu!

Poniżej wywiad w polskiej i angielskiej wersji językowej:
The following interview in Polish and English language versions:

 

1. Witaj, Fynn! Mógłbyś powiedzieć nam, kiedy zacząłeś interesować się wrestlingiem?

– Cześć Patryk! Do mojego pierwszego spotkania z wrestlingiem doszło na początku lat 90-tych. Wkrótce potem, jako małe dziecko, zacząłem oglądać to z przyjacielem. Następnie pojawiły się figurki i karty do gry. Niestety wrestling pojawił się bardzo późno w telewizji, więc nie zawsze mogłem go obejrzeć, ale starałem się jak tylko mogłem.

2. A, kiedy postanowiłeś powiedzieć “czas udać się na trening i zacząć własną karierę”? Gdzie zaczynałeś?

– W rzeczywistości chciałem rozpocząć treningi w wrestlingu wcześniej niż to faktycznie zrobiłem. To było coś około 2008 roku, kiedy mieszkałem w Hamburgu i studiowałem aktorstwo. Zebrałem wiele informacji i zacząłem chodzić na siłownię, niestety z powodów prywatnych nie podjąłem kroku, aby zapisać się w szkole wrestlingowej. Później, w 2015 roku, w moim rodzinnym mieście Luebecku odbyła się gala wrestlingu, która oferowała ponadto seminarium szkoleniowe z Ahmedem Chaerem i Crazy Sexy Mike’m. Postanowiłem tam pójść i to był w zasadzie początek tego wszystkiego. Po wakacjach udałem się na kilka weekendowych obozów do Nordisch Fight Club w Hamburgu. To jedna z najstarszych szkół wrestlingowych w Niemczech prowadzona przez Karstena Kretschmara, tam robiłem pierwsze bumpy. Następnie dołączyłem do Mad Wrestling Association w Lubece, które wtedy współpracowało z GWF. Tak więc miałem okazję być trenowanym przez najlepszych wrestlerów w Niemczech. Byli tam Tarkan Aslan, Lucky Kid, Ivan Kiev, Orlando Silver i oczywiście Andre Trucker. Ten ostatni nadal trenuje prawie co tydzień.

3. Westside Xtreme Wrestling to największa organizacja wrestlingu w Niemczech i jedna z największych w całej Europie. Wiemy, że obecnie występujesz w wXw Wrestling Academy. Jak blisko jest do tego, abyś zadebiutował w głównym rosterze wXw?

– Hehe… cóż… to mój drugi rok w wrestlingu. Muszę jeszcze więcej się nauczyć i nabrać większego doświadczenia. Także nie mogę powiedzieć dokładnie, kiedy zobaczysz mnie na głównych galach wXw. Mam nadzieję, że nastąpi to prędzej niż później. Hahaha 😀

4. 12 sierpnia zadebiutujesz w Polsce na gali Kombat Pro Wrestling. Jakie masz wobec tego odczucia?

– Jestem tym naprawdę podekscytowany. To mój pierwszy booking poza Niemcami. Czuję się zaszczycony, że mogę walczyć w innym kraju, tym bardziej, że nie jestem w tym biznesie przez długi czas.

5. Słyszałem od pewnych osób w naszym kraju, że jesteś… Polakiem, tudzież masz polskie korzenie. Mógłbyś to potwierdzić?

– Widzisz…. Niedawno pojawiło się powiedzenie w Niemczech, które bardzo polubiłem. Noszę je nawet na niektórych koszulkach . Mówi: “Szanuj kayfabe, bracie” … Tak, więc wszyscy cieszmy się z show.

6. Słyszałeś o polskim wrestlingu wcześniej?

– Odkąd zacząłem być wrestlerem, staram się być doinformowanym o wszystkich organizacjach w Niemczech i Europie. Tak, więc o polskiej scenie wrestlingu dowiedziałem się od Google. Wcześniej nie wiedziałem że w Polsce jest wrestling.

7. Dla kogo z niemieckich wrestlerów masz największy szacunek, kto jest twoją inspiracją?

– O rany… naprawdę nie mogę ci tego powiedzieć, ponieważ każdy ma inną opinię na ten temat. Podobnie jak wszędzie indziej w branży wrestlingowej, ludzie, których daży się szacunkiem, są w wrestlingu przez bardzo długi czas oraz osiągnęli wielkie rzeczy w i dla wrestlingu. Oczywiście są tacy, którzy trafili do Japonii, a nawet NXT/WWE, ale czy są oni szanowani bardziej od tych, którzy prowadzą niemiecki biznes wrestlingowy od podstaw, czyniąc to przez 20 lat? Nie wiem i naprawdę nie mogę tego powiedzieć.

8. Jaki styl w ringu preferujesz?

– Zawsze byłem odrobinę śmiałkiem i ryzykantem w moim życiu. W zależności od tego, czy fani za mną przepadają, czy też nie, lubię pokazać im coś z “flying flippy”. Ogólnie rzecz biorąc, lubię pobić mojego przeciwnika w taki sposób który mi się podoba. Myślę, że określiłbym siebie jako brawling allrounder… jeśli coś takiego w ogóle istnieje. Haha

9. Jest jakaś walka lub wydarzenie w Twojej dotychczasowej karierze, którą wspominasz najlepiej?

– Niedawno w Kilonii, czyli stolicy kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn, gdzie mieszkam, miał miejsce Kieler Woche (Week). Zostałem zabookowany na weekend przez Maximum Wrestling. Była to impreza na świeżym powietrzu organizowana przez RadioBob! (rockowe radio w północnych Niemczech). Miałem 5 walk w ciągu dwóch dni. Z dużą ilością słońca i wysokiej temperatury. Całe te uczucie w związku z tym, że odbywało się to na małym festiwalu rockowym było po prostu ogromne. Mam nadzieję, że zrobią to także w przyszłym roku.

10. Oglądasz WWE lub inne większe federacje?

– Tak, oczywiście. Staram się być na bieżąco z najważniejszymi graczami i wiedzieć kiedy organizują swoje gale, walki itp. Oprócz WWE najbardziej lubię oglądać ROH, PWG, WCPW i NJPW.

11. Gdybyś dostał ofertę z Japonii, byłbyś w stanie zostawić to co masz w Niemczech i się tam przeprowadzić?

– Bardzo chciałbym walczyć i trenować w Japonii. Oczywiście nie jest łatwo przenieść się do innego kraju, ale w zależności od oferty, pewne rzeczy można uporządkować… także, nigdy nie mów nigdy.

12. Czym interesujesz się poza wrestlingiem?

– Zanim zacząłem walczyć, jeździłem na BMX. Nadal to robię, choć już nie tak często, jakbym chciał.

13. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć polskim fanom i czytelnikom MyWrestling?

– Wrestling może się rozwijać tylko dzięki swoim fanom. Z tego co widziałem, naprawdę lubię jak polscy fani wspierają tę młodą polską scenę wrestlingu. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej polskich fanów i więcej polskich wrestlerów.

14. Dzięki za wywiad! Do zobaczenia w Gdyni! 🙂

– Dziękuję za zaproszenie!

ENGLISH VERSION:

1. Hi, Fynn! Could you tell us when you started to be interested of pro wrestling?

– Hi Patryk! My very first encounter with pro wrestling was in the early 90s. Back than, as a small kid i started to watch it with a friend. Then action figures and card games followed. Unfortunately wrestling was airing very late on TV. So i wasn’t always allowed to watch it. But i tried my best.

2. When you decided to say “time to go for training and start your own career”? Where you did starting?

– I actually wanted to start prowrestling training way earlier than i actually did. That was around 2008, when i was living in Hamburg and studying acting. I collected a lot of information and started to go to the gym but unfortunately for private reasons i didn’t take the step to sign up with a wrestling school. Then in 2015, there was a wrestling show in my hometown Luebeck, which offered a training seminar with Ahmed Chaer and Crazy Sexy Mike. I decided to go and that was basically the start of it all. After summer vacation i went for a few Weekend Camps to the Nordisch Fight Club in Hamburg. One of the oldest wrestling schools in Germany run by Karsten Kretschmar, took my first bumps there. After that i signed up with the Mad Wrestling Association in Lübeck, which back then was collaborating with the GWF. So i had the chance to get trained by some of the best wrestlers in germany. That were Tarkan Aslan, Lucky Kid, Ivan Kiev, Orlando Silver and of course André Trucker. André still is coming over almost every week for training.

3. Westside Xtreme Wrestling is the biggest pro wrestling promotion in Germany and one of the biggest in Europe. We know you are currently perform at wXw Wrestling Academy. How close is it to you to debut in the wXw’s main roster?

– Hehe…well… i still am in my 2nd year of wrestling. There is a lot more to learn and a lot more experience to gain. So i cannot tell you exactly when you will see me in the wXw main shows. For myself, i hope it’s rather sooner than later. Hahaha 😀

4. August 12 you will debut in Poland at Kombat Pro Wrestling. How do you feel about that?

– I am really excited for this. It is my first booking outside of germany. I feel honored that i can wrestle in another country, being the fact that i haven‘t been in the business for a long time.

5. I have heard from some people in Poland that you are… a Pole or you have Polish roots. You can confirm this?

– Well…. Recently a saying emerged in Germany which i like a lot. I even wear it on some of my t-shirts. It says „Respect Kayfabe, brother“ … So yeah, let’s all enjoy the show.

6. Have you ever heard about polish pro wrestling scene before?

– Since i started being a prowrestler myself, i always try to be informed about all promotions. In Germany and Europe. So i learned from Google about the polish wrestling scene. Before that, no, i didn’t know that there was wrestling in Poland.

7. Who are your the most respected german wrestlers, who is your inspiration?

– Oh boy… i really can’t tell you. Because everyone has a different opinion on that and who am i to say who is most respected in germany. Like everywhere else in the wrestling business, the people who get the most respect are the ones who have been around for a very long time, achieved great things in and for prowrestling. Of course there are the ones that made it to Japan or even NXT/WWE but are they more respected than people that carried the german wrestling business on there backs through good and bad times fort he last 20 or more years? I don’t know and i can’t really say.

8. What style do you prefer in the ring?

– I’ve always been a bit of a daredevil and risktaker already in my life. Depending on how the fans tend to like me or not, i like to show them some flying flippy stuff. In general i like to just beat up my opponent in the ways i see fit. I’d consider myself maybe a brawling allrounder… if that exists. Haha

9. Is there any match or adventure in your career that you are best remembering?

– Not long ago there was the Kieler Woche (Week) in Kiel, that is the capitol of the federal state Schleswig-Holstein i live in. I was booked for the weekend by Maximum Wrestling. It was an open-air event run by RadioBob! (a rock radio here in northern Germany). I had 5 matches in two days. With a lot of sun and high temperature. The whole feeling of it, being basically at a tiny rock festival was just tremendous. I hope they will do it next year aswell.

10. Do you watch WWE or other major federations?

– Yes of course i do. I try to keep an eye on the major players and know what and how they are doing there shows, matches and all. Apart from WWE i mostly like to watch ROH, PWG, WCPW and NJPW.

11. If you got an offer from Japan, would you be able to leave what you have in Germany and move there?

– I would love to wrestle and train in Japan. Of course it’s not easy to move to another country just like that. But depending on the offer, things can be arranged… well, never say never.

12. What are you interested outside pro wrestling?

– Before i started to wrestle i was riding BMX. I actually still do, although not as often as i would like to.

13. Is there anything you would like to say to polish fans and MyWrestling readers?

– ProWrestling can only grow through an with its fans. From what i saw, i really like how the polish fans support this young polish wrestling scene. I hope there will be more polish fans and more polish wrestlers in the future.

14. Thanks for the interview! See you in Gdynia! 🙂

– Thank you for having me!

https://www.facebook.com/fynnfreyhart/

Wywiad przeprowadził Patryk Dereszyński