KPW Arena 14: Wyniki

Zapraszamy do czytania wyników z wczorajszego wydarzenia organizowanego przez polską federację Kombat Pro Wrestling.

Show rozpoczęliśmy od pojawienia się Rosettiego, który rzucił otwarte wyzwanie. Zaakceptował je brytyjski wrestler ‘Mr Clean’ Anton Green.

Rosetti def. Anton Green

Po walce prezes KPW Krystian Malinowski poinformował, że Robert Star zostanie przywrócony do rosteru oraz dodany do 5-osobowej walki wieczoru.

Moloch def. Gracjan Korpo

Alisa def. Chakara

David Oliwa def. GREG – Nowy KPW OldTown Champion.

Piękny Kawaler def. Mark Haskins, dzięki czemu został przywrócony do rosteru KPW.

Robert Star def. Ron Corvus, Kamil Aleksander, Sawicki, Dom Taylor oraz Peter Pannache, dzięki czemu został nowym mistrzem KPW.