Bernard Vandamme: Wywiad dla MyWrestling

Bernard Vandamme to belgijski wrestler z 22-letnim doświadczeniem. W 2010 miał okazję pojawić się w Polsce na galach Total Blast Wrestling. Zapraszamy do przeczytania wywiadu!

Poniżej wywiad w polskiej i angielskiej wersji językowej:
The following interview in Polish and English language versions:

1. Witaj, Bernard! Zaczynamy tradycyjnie – jak rozpoczęła się twoja przygoda z wrestlingiem? Kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś wrestling?

– Już w wieku 5 lat pokochałem pro wrestling. Oglądałem brytyjski wrestling w telewizji z udziałem Adriana Streeta, Skulla Murphy’ego, Bobby Barnesa, a później także Fita Finlaya. W późniejszym wieku zacząłem oglądać WWF.

2. A, kiedy postanowiłeś wejść do profesjonalnego ringu i zacząć treningi?

– W wieku 6 lat zacząłem trenować judo, trwało to przez 13 lat.
Zrezygnowałem z judo, gdy miałem 19 lat i rozpocząłem treningi siłowe, aby budować swoje ciało, bo nie mogłem wyglądać jak wykałaczka, jeśli chciałem być traktowany poważnie. W 1992 udałem się do USA na Florydę, aby zostać zawodowym zapaśnikiem. Byłem szkolony przez wielokrotnego mistrza “exotic Adriana Streeta”. Zacząłem walczyć na Florydzie, w Alabamie, Texasie, Gruzji… tak to się zaczęło.

3. Wiemy, że do twojego oficjalnego debiutu doszło w 1993 roku. To kawał czasu 🙂 W jakiej federacji stoczyłeś swoją pierwszą walkę i kto był twoim rywalem?

– Cóż, pierwszą walkę stoczyłem w 1992 roku, jednak mój pierwszy profesjonalny kontrakt został podpisany w 1993, rzeczywiście. Podpisałem kontrakt z CWA, które organizowało 7-miesięczne tournee po Niemczech i Austrii, 6 walk w tygodniu. W tym samym roku walczyłem między innymi z Lancem Stormem (Kanada) oraz Hiroshi Tenzanem (Japonia).

4. Twoja kariera nie opiera się jednak na jednej federacji… Powiedz, w ilu krajach miałeś przyjemność już walczyć?

– Rywalizowałem w 18 krajach, z czego około połowy dla organizacji Wrestling Stars (matczyniej spółki Eurostars). Wrestling Stars ma ponad 100 eventów rocznie, we Francji, Portugalii, Macedonii, Belgii, Szwajcarii, więc ta firma jest dla mnie (prawie) monopolem.

5. W 2010 roku odwiedziłeś po raz pierwszy Polskę. Wystąpiłeś na dwóch galach organizowanych przez Total Blast Wrestling. Jak wspominasz te występy i co możesz powiedzieć o polskiej publiczności?

– Łącznie zabookowali mnie 5 razy, ale zapewne mówisz o galach w Radomiu i Zawierciu (inne były we Władysławowie i mieście koło Warszawy). Dla polskiej publiczności była to cicha nowość, by móc zobaczyć wrestlingowe show na żywo, a nie tylko WWE. Wiem, że był dużo większy potencjał i mogło to się jeszcze bardziej rozrosnąć, jednak bez odpowiedniego planu marketingowego / biznesowego, żadna firma nie może przetrwać. Wydaje mi się, że to był problem.

6. Czy twoim zdaniem jest szansa na reaktywację TBW?

– Zawsze jest szansa na uruchomienie promocji wrestlingowej, pro wrestling jest bardzo popularny na całym świecie, więc dlaczego nie uda się w Polsce? Nie każdy może to zrobić, ale właściwe osoby jak najbardziej.

7. Obecnie w Polsce funkcjonuje jednak organizacja powstała w 2014 roku – Maniac Zone Wrestling (MZW). Oprócz polskich wrestlerów takich jak Jędruś “The Polish Hammer” Bułecka, Shadow czy Justin Joy, na galach można podziwiać także zawodników z Niemiec, m.in. Ricka Baxxtera i Roberta Kaisera. Słyszałeś o tej organizacji i czy chciałbyś dla nich w przyszłości wystąpić?

– Nie słyszałem o tych gościach, ani polskich, ani niemieckich o których wspomniałeś. Tak, więc nie mogę tego skomentować.

8. Cofnijmy się jednak teraz do roku 2003, kiedy to po raz pierwszy zdobyłeś pas EuroStars European Heavyweight Championship. Jak wspominasz tę mistrzowską walkę?

– Tytuły wagi ciężkiej i średniej zostały zunifikowane w jedno ogólne mistrzostwo. W turnieju było 16 rywali, skończyłem na Dragonie de Oro w finale. Oczywiście był to pay-off mojej 10-letniej pracy i poświęcenia. Wtedy, tytuły miały znaczenie, miały prestiż. Dzisiaj jednak można zobaczyć “wrestlerów” z kilkumiesięcznym doświadczeniem, którzy trzymali już pasy, nim założyli buty do wrestlingu… Wielcy mistrzowie, którzy dostają € 50. Ci goście trenują ten biznes poważnie?

9. Pas EuroStars European Championship posiadałeś aż 5 razy. W ostatnim czasie zaskoczyłeś jednak wszystkich, kiedy to postanowiłeś zwakować swój tytuł (posiadałeś go od marca 2014 roku). Co było tego przyczyną?

– Trzymałem tytuł 4 razy. Wiem, że w Internecie są trochę błędne informacje na ten temat. Przede wszystkim nie zdobyłem tytułu z powrotem w 2014 roku. Czułem jak moja kariera zatacza koło. Na tydzień przed ogłoszeniem, zdobyłem tytuł WNC (z japońskiej organizacji Wrestling New Classic), więc chciałem czegoś nowego. Gdy jednak feud z Cybernic Machine znów rozgrzał, walczyliśmy w walce carrer vs carrer match, który doprowadził mnie do zdobycia tytułu po raz czwarty.

10. Wiemy, że jesteś także organizatorem gal wrestlingu na terenie Belgii, ale także Francji. Wkrótce kolejne gale, a więc będzie to szansa na wyłonienie nowego mistrza. Może zaprosisz w przyszłości na swoje gale wrestlerów z Polski? Młode talenty czekają… a kto wie… może ktoś z nich zostanie mistrzem? 😉

– Nie jestem promotorem… Często pojawiam się jako rzecznik zarządu, ale wszystko to podlega pod Wrestling Stars.
Kiedy widzimy młodych wrestlerów z różnych państw, widzimy czy możemy ich przyjąć do naszego rosteru, czy nie. Robimy to przez wiele lat. Mamy więc Andrija Jokica z Chorwacji, Tysona Dossantosa (Portugalia, obecnie przebywa we Francji), czy Yassina Osmani (Algeria)…

11. W swojej karierze stoczyłeś wiele wspaniałych walk. Wymienisz swoich najgroźniejszych rywali?

– Najbardziej niebezpieczny musi być oczywiście Cybernic Machine. Jest on odpowiedzialny za wiele urazów i emerytury kilku wrestlerów. Miał 128 kg, ale poruszał się jak w wadze średniej. Następny jest Starbuck (Finlandia/Kanada), który również potrafi zadać ból.

12. A, jest ktoś z kim chciałbyś się jeszcze zmierzyć? Może jakiś Dream Match? 😉

– Nie miałem wymarzonego rywala z którym jako nastolatek chciałem się zmierzyć… Ludzie mówili mi, że chcieliby zobaczyć stacie z Robem Van Damem. Chyba rzeczywiście mogłoby to być ciekawe.

13. Wrestling to niebezpiecznie zajęcie… Doświadczyłeś już w swojej karierze jakieś poważniejsze kontuzje?

– Miałem kilka operacji spowodowane walkami ; moje bicepsy, tricepsy, oba kolana… Kilka wstrząsów, złamaną rękę, kostki… Ale hej, to jest ok, patrząc na moją długą karierę widziałem gorsze rzeczy.

14. Jesteś jednym z najbardziej doświadczonych wrestlerów walczących w Europie. Walczysz na ringu już 22 lata! To niesamowite! Był już taki moment, kiedy pomyślałeś: “Czas to zakończyć”?

– Mówiłem to wiele razy, właściwie za każdym razem, gdy lądowałem w szpitalu. Czy warto? Czy mogę ryzykować moje ciało dłużej? Ale, potem jak najszybciej dochodziłem do siebie, po prostu nie mogłem się oprzec, aby powrócić do ringu. Wiem jednak, że pewnego dnia muszę schować moje buty do szafy na dobre.

15. Co robisz, gdy nie jesteś w ringu? Czy interesujesz się czymś poza wrestlingiem?

– Gram muzykę, od kiedy skończyłem 11 lat. Głównie gitara. Grałem w zespołach metalowych i punkowych. Dzisiaj komponuję wyłącznie piosenki typu hardstyle.

16. Bernard, dzięki za wywiad! Bardzo miło było mi rozmawiać z tak wielką postacią w świecie europejskiego wrestlingu 🙂 Jest coś co chciałbyś powiedzieć naszym czytelnikom na koniec?

– W wrestlingu jest miejsce dla KAŻDEGO !! Niektórzy mogą stać się wrestlerami, inni mogą być sędziami, spikerami… A, inni powinni zostać na widowni i niech inni robią robotę. Bądźmy realistami i starajmy się budować europejską scenę wrestlingu, a nie ją niszczyć z powodu własnego ego…

ENGLISH VERSION:

1. Hello, Bernard! We begin traditionally – how did you start your adventure with pro wrestling? When you first saw pro wrestling?

– Already at the early age of 5, I loved pro wrestling. I watched the british wrestling on TV, starring Adrian Street, Skull Murphy, Bobby Barnes, and later also Fit Finley. It was at later age that I started to watch WWF.

2. When you decided to enter the professional ring and start training?

– I quit judo when I was 19, and started wheight training, to build up my body, as I couldn’t look like a toothpick if I wanted to be taken seriously. In 1992 I went to Florida USA, to become to professional wrestler. I was trained by multiple champion “exotic Adrian Street”. I started doing matches in Florida, Alabama, Texas, Georgia… that’s how it started.

3. We know that your official debut took place in 1993. It’s a long time 🙂 What is federation had your first match and who was your rival?

– Well I did my first match in 1992, but my first pro contract was in 1993, indeed. I got signed by CWA who was doing 7 months tour in Germany and Austria , 6 matches a week. Also starting out that year was Lance Storm (Canada) and Hiroshi Tenzan (Japan).

4. Your career is not based on a single federation… Tell me, how many countries you pleasure to perform?

– I competed in 18 countries, about half of it promoted by Wrestling Stars (the mother company of Eurostars). Wrestling Stars had over a100 shows per year, in France, Portugal, Macedonia, Belgium, Swisterland, so that’s the company I worked (almost) monopoly for.

5. In 2010, the first visit to Poland. You took part in two events organized by Total Blast Wrestling. How do you remember these shows and what can you say about Polish audience?

– Totally they booked me 5 times, but you are probably talking about the shows in Radom and Zawiercie (others were in Wladyslowowo and city’s near Warsaw). For the polish audience this was quiet new, to see non- WWE wrestling live. I know that there was a lot more potential and it could have grown bigger than it was, but without a proper marketing/business plan, no company can survive. I think that was the problem.

6. Do you think there is a chance of relaunching TBW?

– There is always a chance of relaunching a wrestling promotion, pro wrestling is popular all over the world, everywhere, so why wouldn’t work in Poland? Not everybody can do it, but the right persons sure can.

7. Currently in Poland functions however the organization witch was created in 2014 – Maniac Zone Wrestling (MZW). In addition to the Polish pro wrestlers such as Jędruś “The Polish Hammer” Bułecka, Shadow and Justin Joy at events can also be admired athletes from Germany, among others, Rick Baxxter and Robert Kaiser. Have you heard about this organization and whether you would like for them to perform in the future?

– I haven’t heard about these guys, not the polish or the germans you mentioned. So I can’t really comment on that.

8. Let’s go back but now to 2003, when the first time you got the belt EuroStars European Heavyweight Championship. How you remember this masterful fight?

– The heavyweight and middleweight titles got unified, to one overall championship. There were 16 contenders in the tournament, I ended with Dragon, de oro in the finals. Of course this was finally the pay-off of my 10 years of hard work and sacrifice. Back then, titles had a meaning, had prestige. But today, you see “wrestlers” train for a few months, and then already posing with championship belts, before they even have wrestling boots… Big champions who have € 50 pay. How can these guys take the business serious then?

9. The EuroStars European Championship Belt you owned a total of 5 times. In recent times, however, you surprised everyone when it decided to vacant their title (you owned it since March 2014). What was the reason?

– I held the title 4 times. I know online there is some wrong info about it. I didn’t wanna w the belt back in 2014 in the first place. I felt like my carreer was going in circles. A week before I had just won the WNC title (from the Japanese promotion Wrestling New Classic), so I wanted something new. But as the feud with Cybernic Machine was getting hot again, we fought in a career vs career match, that led me to win the title a 4th time after all.

10. We know that you are the organizer of pro wrestling events in Belgium but also France. Soon another events, and so it will be a chance for the emergence of a new champion. Why not invite in the future on your events wrestlers from Poland? Young talents are waiting … and who knows … maybe some of them will be the champion? 😉

– I am no promoter at all… I often appear as spokesman for the office, but all is under Wrestling Stars.
When we see young wrestlers doing well in several countries, we often see if we can welcome them to our roster. We have been doing that for years. So we had Andrija Jokic from Croatia, Tyson Dossantos (Portugal, now staying in France), Yassin Osmani (Algeria)…

11. In your career you fought many great battles. You replace your most dangerous rivals?

– Most dangerous would sure be Cybernic Machine. He is responsible for some many injuries and retirement of several wrestlers. He was 128 but could move like a middleweight. Then there is Starbuck (Finland/Canada) who also inflicts quiet some pain.

12. And is anyone who would like to have to face? Maybe a Dream Match? 😉

– I don’t really have the wet dream of facing any teenage idol of me… People have been telling me they would love to see me vs. Rob Van Dam. Guess that would indeed be interesting.

13. Pro Wrestling is a dangerous activity… Have you experienced in your career any serious injuries?

– I had several surgeries, due to the matches ; my biceps, triceps, both knees… Several concussions, broken hand, ankle… But hey, it’s ok for a long career like that I have seen worse.

14. You are one of the most experienced wrestlers fighting in Europe. You perform in the ring already 22 years! It’s amazing! He had been a moment when you thought: “Time to end this?”

– I have said that many times, actually every time I laid in the hospital. Is it worth it? Should I risk my body any more? But then as soon as I recover, I just couldn’t resist to step back in the ring. But I know, one day I need to hang my boots in the closet for good.

15. What do you do when don’t you’re in the ring? Are you interested in something besides pro wrestling?

– I have been playing music since I was 11. Mostly guitar. I used to play in metal or punk bands, oi band. Today I only compose hardstyle songs anymore.

16. Bernard, thanks for the interview! It was nice to talk to you as a great figure in the European wrestling 🙂 Is there anything you would like to tell our readers at the end?

– In wrestling there is a place for EVERYBODY !! Some can become wrestlers, but others who don’t have it in them, can be referee, announcer… And others should just stay in the audience and let the others do the job. Let’s be realistic and try to build up the European wrestling scene, not destroy it any further because of ego’s…