WWE NXT 25/09/19 – Raport

Keith Lee vs. Dominic Dijakovic

Po serii uników Lee wychodzi z cross body oraz shoulder tackle powalając Dijakovica na brzeg ringu, Dominic unika vertical suplexu, headbutt od Keitha, Lee próbuje wykonać vertical suplex lecz Dijakovic wyrywa się wychodząc z choke slam’em w brzeg ringu,

Po przerwie Lee wychodzi z serią ciosów i chokeslam’em w ringu, Dominic wbija głowę Lee w narożnik, Keith odpowiada tym samym, corkscrew plancha od Lee, Dijakovic kontruje próbę suplex’u na small package lecz Keith ląduje przy linach, po wymianie ciosów Lee wykonuje moonsalut z drugiego narożnika, 1…2…i…kick out,  Lee usadza Dominica na narożniku po czym Dijakovic wykonuje canadian destroyer 1…2…i…kick out, Dominic wchodzi na przeciwległy narożnik wykonując moonsalut, 1…2…i…Lee wynosi Dijakovica do pozycji fireman’s carry wychodząc z Spirit Bomb’em, 1…2…3

Zwycięzca przez przypięcie – Keith Lee

 

Pokazano Williama Regala który po walce Killiana Daina z Mattem Riddle’em tydzień temu zapowiedział ich street fight match będzie kontynuowany za tydzień i zwycięzca zmierzy się z Adamem Cole’em o NXT Championship,

 

Street Profits zapowiedziało że 2 października zmierzą się z Undisputed Erą w walce rewanżowej o NXT Tag Team Cahmpionship

 

Dakota Kai vs. Taynara

Taynara policzkuje Kai która odpowiada bicycle kick’iem i wchodzi na narożnik, Taynara podcina ją dorzucając shoot kick, Dakota chwyta się lin, Taynara kopie ją w ramię, 1…2…kick out, po serii short-arm kick’ów Taynara wykonuje hip toss na thrust kick w plecy, Kai podnosi się blokując clothesline kopnięciem, dorzuca thrust kick, forearm i big boot dla Taynary leżącej na brzegu ringu, axe kick w plecy i Kawada kick’i oraz big boot w narożniku na Go to Kick (Fireman’s Carry na wysokie kolano w korpus) od Dakoty,1…2…3

Zwycięzca przez przypięcie – Dakota Kai

 

Cathy Kelly zapowiada walkę Marcela Barthela, Fabiana Aichnera i Alexandra Wolfa z Imperium przeciw Kushidzie i partnetom jego wyboru

 

Matt Riddle vs. Killian Dain – Street Fight Match

Po wymianie ciosów Dain wyrzuca Riddle’a za ring przy próbie dbl wristlock’u, Matt wraca z dbl leg takedown’em i próbą cross armbreakera, Dain przypina go do dwóch, overhead kick i deadlift german suplex od Riddle’a,

Po przerwie Dain wychodzi z body avalanche i dusi Riddle’a w narożniku, final flash (short-arm bicycle knee), dwa leaping forearm’y,exploder suplex, dwa sentony i penalty kick od Matta, 1…2…kick out, bicycle knee od Riddle’a, fireman’s carry slam na senton, release powerbomb i elbow drop, 1…2…i…kick out,

Matt kontruje powerbomb na alabama slam i corkscrew senton z narożnika, 1…2…i…kick out, suicide dive od Daina, który rzuca w Matta krzesłem, uderza go nim w ramię, Riddle usadza Killiana na krześle z serią shoot kick’ów, po krótkim brawlu Dain wbija Riddle’a w drewnianą płytę cross body,

Po przerwie Riddle wykonuje penalty kick z ławki przy trybunach dorzucając senton na stół, po stompach i shoot kick’ach wrzuca Daina do ringu wychodząc z slingshot leg drop’em, 1…2…kick out, Matt podnosi krzesło otrzymując kolejne cross body, kładzie krzesło na klatce Matta i uderza w nie kendo, ponownie kładzie krzesło na Mattcie szykując się pod Vader Bomb, Riddle podnosi się wychodząc z chair shot’em w plecy i bowerbomb’em na bicycle knee w krzesło na głowę Killiana, 1…2…i…kick out,

Cios kendo w krzesło na Dainie, Killian podnosi krzesło otrzymując forearm, Riddle zapina Fujiwara Armbar, poddając Daina

Zwycięzca przez poddanie i pretendent do walki o NXT Championship – Matt Riddle

Po walce do ringu zmierza NXT Champion Adam Cole mówiący że ten tytuł należy do niego a Matt nie jest w jego lidze, Matt zapina Fujiwara Armbar na Adamie który zaczyna klepać w matę, Undisputed Era rusza za Riddle’em który opuszcza ring,

 

Rhea Rippley vs. Kayden Carter 

Carter po gongu rusza z dropkick’iem i serią forearm’ów w narozniku, Rhea odpycha ją trafiając running dropkick’iem, 1…2…kick out, delay vertica suplex na Kayden, 1…2…kick out, Kayden unika stompu na school girl, 1…kick out, frankensteiner od Carter, kolejny po forehand chop’ie z drugiej liny, wheelbarrow roll na mule kick w głowę, 1…2…kick out, flapjack na Riptide (Pumphandle Powerbomb) od Rippley kończy walkę

Zwycięzca przez przypięcie – Rhea Rippley

 

Danny Burch i Oney Lorcan vs. Ever-Rise  (Chase Parker and Matt Martel)

Martel i Lorcan rozpoczynają chain wrestlingiem, zmiana z Burchem, Matt wyrywa się kolanem, zmiana z Parker’em, headlock takedown od Danny’ego, flapjack, uppercut dla wbiegającego Martela, zmiana z Lorcanem, dbl russian leg sweep, gdy sędzia odsyła Burcha do narożnika Martel wyrzuca Lorcana za ring, zmiana z Martel’em, po serii ciosów zmienia się z Chase’em, który posyła Oneya w narożnik przypinając go do dwóch, snap suplex, 1…2…kick out,

Zmiana z Martel’em po irish whip’ie na nogę Parkera opartą o narożnik, pendulum backbreaker na Lorcanie, 1…2…kick out,  zmiana z Parkerem, pendulum backbreaker/ knee lift w głowę, 1…2…i…kick out, Parker przypina Oneya po serii ciosów do dwóch,  zmiana z Martelem, top dbl wristlock, zmiana z Parkerem po forearm’ie w plecy,

Parker chce ponownie wbić Lorcana w nogę opartą na narożniku partnera lecz Oney  robi to z nim, hot tag z Burch’em, seria ciosów dla Martela i Parkera, clohtesline, gamangiri i missile dropkick na Chase’ie, zmiana z Lorcanem, Assisted Spike DDT kończy walkę

Zwycięzcy przez przypięcie – Danny Burch i Oney Lorcan

 

Cameron Grimes vs. Raul Mendoza

Grimes po gongu próbuje Leaping Dbl Foot Stomp’u, lecz Mendoza go unika, Grimes wyrywa się z wristlocka back drop’em, Raul wraca do wristlocka, sunset flip i hurricanrana oraz springboard headlock takeover, Camaeron unika quebrady trafiając collision course (moonsalut fallaway slam), 1…2…kick out, seria kolan, chop i silny irish whip w narożnik od Grimesa, 1…2…kick out,

Cameron przechodzi w armbar, crucifix pin od Mendozy, 1…2…kick out, laeoping forearm od Grimesa, 1…2…i…kick out, Cameron wraca do armbara, arm drag i gamengiri od Mendozy, któryz rusza z step up kick’iem w narożniku i missile dropkick’iem, Grimes wychodzi z łokciem, Raul zatrzymuje go cartwheel enzugiri na narożniku wykonując springboard frankensteiner, 1…2…i…kick out, roll up od Camerona 1…2..i…kick out, Grimes trafia Leaping Dbl Foot Stomp’em, 1…2…3

Zwycięzca przez przypięcie – Cameron Grimes

 

Adam Cole będzie bronił tytułu przeciw Matt’owi Riddle’owi w za tydzień

 

 

Kushida i Breezango (Tyler Breeze i Fandango) vs. Imperium (Marcel Barthel, Fabian Aichner i Alexander Wolf)

Aichner rozpoczyna waistlock takedown’em na Kushidzie, po stompach w narożniku Kushida odpowiada hip toss’em na cartwheel dropkick przechodząc do armbara, zmiana z Marcelem, spinebuster/ penalty kick/ titl a whirl facebuster, zmiana z Wolfem na deadlift german suplex, 1…2…Breeze przerywa pin,

Drop toe hold od Kushidy, zmiana z Fandango na sunset flip, 1…2…kick out, dropkick, 1…2..kick out, front suplex na górną linę, zmiana z Breeze’em, dbl big boot, snap suplex na leg drop, Wolf wbija go w narożnik zmieniając się z Aichnerem, który posyła Tylera na uppercut od Wolfa i wyrzuca go za ring,

Zmiana z Batrhel’em na uppercut, po serii ciosów zmienia się z Wolf’em, float over chinlock, Breeze podnosi pozycję otrzymując sto backbreaker, zmiana z Aichnerem który ustawia Breeze’a na tree of woe, dbl basement dropkick od Aichnera i Barthel’a, zmiana z Wolf’em na big boot i back suplex, 1…2…kick out, zmiana z Aichnerem, snapmare na uppercut, 1…2…kick out,

Breeze przerzuca Barthela za ring, unika clothesline’a, próbuje zmienić się lecz Aichner i Wolf sciągają jego partnerów z brzegu ringu, zmiana z Aichnerem który próbuje strącić Kushidę i Fandango, Breeze trafia go enzugiri zmienia się z Fandango a Aichner z Wolfem, Fandango rusza z serią chop’ów i clothesline’ów na Wolfie i wbiegającym Aichnerze, Fabian otrzymuje falcon arrow a Alexander tornado DDT zmiana z Marcelem który zostaje wyrzucony za ring, Fandaongo wykonuje tope con giro na członkach Imperium zmieniając się z Kushidą,

Missile dropkick, sattelite DDT i cross armbreaker na Barthelu, Aichner przerywa dźwignię, Breezango wyrzucają Wolfa i Aichnera lecz zostają wepchnięci na schody i słupek narożnika, Barthel trafia Kushidę uppercut’em w tył głowy po czym zostaje przypięty Eurpoean clutch’em

Zwycięzcy przez przypięcie – Kushida i Breezango

Po walce Walter atakuje Kushidę na rampie big boot’em,