NJPW Together Project Special – Wyniki

Singles Match

Yota Tsuji def. Gabriel Kidd

Tag Team Match 

Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) def. Tomohiro Ishii & Yuya Uemura

8 Man Tag Team Match

Bullet Club (Taiji Ishimori, Yujiro Takahashi, Gedo & Jado) def. Hirooki Goto, Toru Yano, YOSHI-HASHI & Tomoaki Honm

6 Man Tag Team Match

Satoshi Kojima, Hiroyoshi Tenzan & Ryusuke Taguchi def. Los Ingobernables de Japon (EVIL, SANADA & BUSHI)

8 Man Tag Team Match

Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Togi Makabe & Yuji Nagata def. Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Taichi & DOUKI)

Main Event:

Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & Shingo Takagi) def. CHAOS (Kazuchika Okada, SHO & YOH)