Lucha Underground 23/8/17 Raport

W tym tygodniu nadszedł czas na rozstrzygnięcie turnieju Cuerto Cup gdzie w finale zmierzą się Pentagon Dark z Prince’em Pumą stając się jednocześnie pretendentem do tytułu Lucha Underground, pytanie tylko kto będzie mistrzem ponieważ Lucha Underground Champion Johnny Mundo będzie bronić tytułu przeciw nikomu innemu jak Rey’owi Mysterio.

Sexy Star vs. Veneno – Mask vs. Mask match

Star rozpoczyna dropkickiem i serią kopnięć po czym dusi Veneno o dolną linę przy narożniku po czym sędzia ją odsuwa, nagle do ringu wbiega Joey Ryan po czym sciąga maskę Veneno i okazuje się że to Cortez Castro (jak podejrzewał), Castro powala Joey’a baseball slide’em i rusza za nim z serią ciosów, Sexy Star patrzy z niedowierzaniem a sędzia przerywa walkę

Walka kończy się No contest

Cortez próbuje wykonać powerbomb na stole komentatorskim lecz Ryan trafia low blow’em, po czym wznosi maskę Veneno w górze opuszczając arenę.

Następnie do biura Daria Cuerto przychodzi Johnny Mundo oraz jego agent Benjamin Cooke, Cookw mówi że Dario nie docenia Mundo po tym co dla niego zrobił, ratując Lucha Underground przed upokorzeniem odbierając tytuł Sexy Star będącej najgorszym championem w historii, Dario nie podziela jego zdania, Mundo przypomina ostatni brawl jaki miał miejsce podczas konfrontacji Rey’a z Johnnym, tłumacząc że mogło to narazić go na kontuzję, Mundo mówi że śmiało może zabrać mistrzostwo do innej federacji gdyż miał mnóstwo ofert , Cooke mówi że mystazczy jeden telefon, Cuerto mówi że zabroni całemu rosterowi zbliżyć się do ringu pod groźbą straty pracy, Mundo mówi że oczywiście nie dotyczy to Worldwide Underground, Dario mówi że to byłoby nie uczciwe oraz że jest w stanie pokonać Ray’a bez niczyjej pomocy bo jest “Królem Slamtown”, Cooke mówi że w interesie Dario jest aby nic nie przeszkodziło Johnny’emu w zostaniu Królem Lucha Libre po czym razem z Mundo opuszcza biuro.

Finał turnieju Cuerto Cup – Prince Puma vs. Pentagon Dark

Zawodnicy rozpoczynają wymianą forearm’ów po czym Puma zatrzymuje Pentagona flying forearm’em, Dark odpowiada superkickiem, odbija się od lin i trafia na bicycle kick od Pumy, po serii uników Puma dadaje tilt a whirl backbreaker po którym Dark ląduje za ringiem, Puma idzie za ciosem trafiając suicide somersalut senton, w ringu Puma dokłada kilka ciosów i silny chop w narożniku, irish whip, Puma rusza na Dark’a lecz ten unika wykonując backstaber, dodając dbl foot stomp (pokazuje swoje Cero Miedo) i kolejny dbl foot stomp, krótka wymiana chop’ów po której Puma ląduje w narożniku, Puma opluwa Pentagona za co ten karci go rondhouse kick’iem i dusi go nogą w narożniku, Puma podnosi się odpowiadając serią slap’ów i ciosów irish whip, Pentagon wykonuje handstand w narożniku lecz Puma powala go big boot’em, następnie bicycle knee strike powala Pentagona, Puma próbuje iść po Vertigo lecz Dark odpowiada łokciami, Puma trafia superkickiem w narożniku irish whip, Dark kontruje, Puma robi unik po czym Dark ląduje w drugi narożnik, następnie Puma wychodzi z 619 i wysokim springboard cross body, 1….2…i..kick out, kolejna próba Vertigo, Dark znów kontruje łokciami, Puma blokuje kopnięcie nogą i trafia silnym forearm’em, Puma idzie po hurricanranę lecz Dark kontruje ura-nage backbreaker, 1…2…kick out, Pentagon próbuje Pentagon Driver lecz Puma zapiera się nogą, po serii łokci i uniku dodaje corkscrew roundhouse kick i northern lights suplex zakończony deadlift vertical suplex, 1….2..kick out, Dark unika Phoenix splash’u (Puma ląduje na stopach), Dark idzie po Pentagon Driver  Puma kontruje arm drag’iem, Puma trafia bicycle kick’iem, sykonuje springboarg i…….trafa na Pentagon Driver!  1…..2…..i….kick out!

Puma rusza na Pentagona lecz trafia na superkick i canadian destroyer!, Puma ląduje na brzegu ringu, Dark rusza za nim i trafia na step side kick, sprinboard i odpowiada Dark’owi również  canadian destroyer’em!, obaj podnoszą się i słaniając się na nogach rozpoczynają wymianę po czym Puma opluwa Dark’a za co otrzymuje rondhouse kick, Puma odpowiada discuss forearm, idzie po kolejny i Dark idzie po Fear Factor, Puma wyrywa się, Dark posyła Pumę na narożnik i rusza za nim lecz Puma przerzuca go,Dark wchodzi na narożnik lecz trafia na rolling thunder zakończone palm strike’iem, Puma idzie po superplex lecz Dark posyła go na brzeg ringu, po czym Puma w odpowiedzi wykonuje step side kick i frankensteiner z narożnika, (Puma i Vampiro pokazują na siebie palcem), Puma wchodzi na narożnik i…..630° senton!!! 1…….2…….3!

 

 

 

Zwycięzca turnieju Cuerto Cup oraz pretendent do tytułu Lucha Underground Championship – Prince Puma !

 

Po walce Vampiro wznosi rękę Pumy w geście zwycięstwa, po przerwie Dario Cuerto pogratulował Pumie wygranej który stał się pierwszym zwycięzcą turnieju Cuerto Cup po czym wręcza mu puchar, mówiąc że zmierzy się o mistrzostwo Lucha Underground ale kto to będzie ?, dowiemuy się w tej chwili, po czym Puma opuszcza arenę z pucharem.

Lucha Underground Championship match – Johnny Mundo(c) vs. Rey Mysterio Jr.

Rozpoczynają wymianą ciosów Mundo zakrzymuje Rey’a kolanem, irish whip Rey odpowiada kopnięciem i forearm’ami sprowadzając Mundo do narożnika, Johnny odpycha Rey’a przeskakując na brzeg ringu i trafiając shoulder thrust, slide międy nogami Rey’a próba sit out pin’u lecz Mysterio odpowiada sockerball kick’iem, Mundo za ringiem, Rey odbija się od lin i wykonuje baseball slide kończąc leg scissors i hurricanraną, Mundo czołga się za ringiem po czym Rey trafia go kopnięciem w żebra po czym wbija go w barierki i wrzuca do ringu, springboard crossbody na Johnnym 1…2…kick out, po krótkiej wymianie Mundi idzie po powerslam lecz Rey ląduje na brzegu ringu odpowiadając serią ciosów po czym wchodzi na narożnik lecz Mundo przechwytuje go wykonując fireman’s carry gutbuster z narożnika!, po czym okłada go kopnięciami, serią ciosów i zapina body sleeper.

Rey podnosi się odpowiadając sierią ciosów lecz Mundo zatrzymuje go back kickiem, Mundo wynosi go pod suplex lecz Rey ląduje na nogach i wykonuje split leg pin, 1….2…kick out, Johnny odpowiada ciosem palcami w oczy, wbija Rey’a w narożnik i trafia springboard roundhouse kick’iem!, 1…2…i..kick out, następnie Mundo dusi Rey’a w camel clutch’u i przechodzi do crossface chicken wing, podnosząc się Rey kontruje back kick’ami w udo, dobija się od lin lecz Johnny wypycha go z ringu pod dolną liną, Mundo wykonuje corkscrew planchę lecz Rey unika, dodając back kick i handstand na brzegu ringu po którym przechodzi do hurricanrany, po której wraca do ringu z którego wykonuje somersalut senton zakończony hurricanraną, następnie dokłada serię crossface’ów na głowę Mundo, po czym wrzuca go do ringu wykonuje sprongboard i….superkick od Mundo, 1….2..kick out, Johnny podciąga Reya przy narożniku pod End of the World lecz Rey przechwytuje go na inside crandle pin, 1….2….kick out, superkick od Mundo, 1….2….kick out, następnie Mundo fapie Rey’a w front facelock, wyciąga go przez drugą linę i wykonuje lifting swinging neckbreaker!, 1….2…i…kick out.

Następnie Mundo usadza Rey’a w narożniku zaczynając rozrywać maskę Mysterio, po czym ustawia go w pozycji tree of woe i biegnie na niego próbując baseball slide lecz Rey podnosi się a Mundo ląduje w słupku narożnika, po chwili Rey podnosi go lecz ten znów trafia palcami w oczy Mysterio, Johnny łapie Rey’a pod alabama slam lecz Rey chwyta nogi i Mysterio kontruje na canadian destroyer!, 1….2….i…kick out, Rey zapina octopus hold po chwili Mundo stawia go na nogi i próbuje back suplexa lecz Rey unika backflip’em, po czym Mysterio trafia Mundo low dropkick’iem idąc po 619 lecz Mnudo przechwytuje go helicopter backbreaker’em, 1….2…i…kick out!, Mundo ustawia Rey’a pod End of the World, lecz Rey sciąga go i wykonuje split leged monsalut 1…2…i…Mundo chwyta dolną linę, Johnny wychodzi z ringu po czym Rey wykonuje wysoki seated senton z narożnika, wrzuca Mundo od ringu i wykonuje springboard seated senton, dokładając springboard monsalut Mundo przechwytuje go lecz Rey kontruje na tornado DDT, 1….2…i…kick out, Rey próbuje wykonać frankensteiner, Mundo przechwytuje go próbując powerbomba, Rey kontruje na wheelbarrow victory roll lecz Johnny wyrywa się i trafia ramieniem sędziego!, następnie wykonuje low blow na Rey’u następnie wykonuje falcon arrow zakończone dbl knee backbreaker, próbuje trafić Rey’a pasem mistrzowskim lecz powstrzymuje go syn Reya Dominic wykonując dbl leg takedown,rusza za nim ochrona lecz on trafia jednego z ochroniarzy forearm’em i ucieka za trybuny, po niskiej hurricanranie Mysterio usadza Mundo na drugiej linie i….6-1-9! springboard frog splash! 1….2…i…Dario Cuerto wyciąga sędziego za nogę!, po czym wchodzi do ringu i uderza Rey’a lecz on w odpowiedzi chwyta go za nogę umieszczając w środkowej linie i 619 na Dario!, Johnny Mundo wstaje i uderza Reya pasem!!, (sędzia w tym czasie sprawdza co z Dario), Mundo wykonuje  End of the World!! 1……2……3!

 

Zwycięzca przez pinfall i wciąż Lucha Underground Champion’em pozostaje Johnny Mundo!

Celebrujący Johnny Mundo zamyka galę.